Ngâm nở tổ yến như thế nào ?

Mộc Lan thường nói đến độ nở của Yến thô từ 6 đến 7 lần.

Điều ấy có nghĩa là, từ 100 gram yến thô chúng ta ngâm nở sẽ được từ 600 dến 700 gram yến tươi

Đây là những hình ảnh mà Mộc Lan làm để các bạn có thể xem Yến thô khi ngâm nở

Thời gian ngâm từ 2 đến 3 tiếng, ngâm với nước lạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *