Tổ yến Rút Lông

Là tổ yến được làm sạch nhưng không qua ngâm nở, tổ yến vẫn giữ được hình dạng ban đầu.
Được chọn từ những tổ yến thô to và đều, được làm ẩm trong tủ lạnh sau nhiều giờ đồng hồ.
Sau đó được làm sạch và sấy lạnh đến khi khô trở lại.

Sự khác biệt của tổ yến rút lông, so với tổ yến tinh chế ở chỗ, yến Rút lông vẫn giữ được 2 chân yên, sợi yến bám chặt vào nhau rất đẹp mắt.

Tổ yến Rút Lông

Chân Yến Rút lông

4.500.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ

Tổ yến Rút Lông

Yến Rút Lông – Nguyên Sợi

6.500.000 VNĐ