Tổ yến tinh chế là Tổ yếu đã qua ngâm nở để làm sạch, sau đó sấy khô trở lại.

Quá trình làm khô sản phẩm được thực hiện bằng công nghệ ” sấy lạnh” để sản phẩm giữ được nguyên tính chất.

Sản phẩm trong hộp ngay sau khi sấy khô, vì vậy khách hàng cần bảo quản trong tủ lạnh sau khi mở hộp.

Thởi gian sử dụng: tốt nhất 18 tháng trong ngăn mát tủ lạnh.

Tổ yến tinh chế

Yến Baby đảo

3.100.000 VNĐ

Tổ yến tinh chế

Yến Baby Viên

3.100.000 VNĐ

Tổ yến tinh chế

Yến tinh chế – Xuất Khẩu

3.900.000 VNĐ

Tổ yến tinh chế

Yến tinh chế sợi

3.400.000 VNĐ